Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Tuyển dụng Hỏi đáp ++++HOTLINE++++
+0919 842 835
+thanhth98@gmail.com
Hỗ trợ
khách hàng
   Tìm kiếm     
Thông báo
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia dự án "Đổi mới Sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp" Đợt 1/2015
30/05/2013  
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ ÁN 
‘ĐỔI MỚI SÁNG TẠO HƯỚNG TỚI NGƯỜI THU NHẬP THẤP” ĐỢT 1/2015
 
Ngày 10 tháng 2 năm 2015, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lễ chính thức tổ chức lễ thông báo mời nộp nhận hồ sơ đăng ký tiểu dự án (Đợt 1) củaDự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp” (Vietnam Inclusive Innovation Project - VIIP). Dự án được thực hiện bằng nguồn vốn vay ưu đãi 55 triệu USD của Ngân hàng Thế giới trong thời gian 5 năm, từ 2014 đến 2018.

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) là Đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn bộ hợp phần 1 (Phát triển công nghệ) và nội dung “cấp phát - grant” thuộc hợp phần 2 (Mở rộng và thương mại hóa kết quả đổi mới - sáng tạo) của Dự án. 

Để cung cấp bổ sung thêm thông tin cho các đơn vị và cá nhân tiềm năng, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia xin thông báo và hướng dẫn chi tiết về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia Dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp” đợt 1 như sau: 

1. Mục tiêu của dự án: Áp dụng, cải tiến công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo mang lại lợi ích cho người thu nhập thấp.

2. Đối tượng tài trợ/hỗ trợ: Là các tổ chức khoa học công nghệ, các doanh nghiệp tham gia đổi mới, nâng cấp và thương mại hóa các công nghệ, các các nhân và nhóm cá nhân có ý tưởng đổi mới sáng tạo. 

3. Phạm vi tài trợ/hỗ trợ: 

3.1.Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) là cơ quan tổ chức thực hiện toàn bộ hợp phần 1 (Phát triển công nghệ) và phần “Cấp phát - Grant” thuộc hợp phần 2 (Mở rộng và thương mại hóa kết quả đổi mới - sáng tạo) của Dự án. 

3.2. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) là cơ quan tổ chức thực hiện phần “Cho vay - Credit” thuộc hợp phần 2 (Mở rộng và thương mại hóa kết quả đổi mới - sáng tạo) của Dự án

3.3. Phân loại các nhóm tiểu dự án hỗ trợ:

a) Nhóm C1-NDC: Là nhóm tiểu dự án Phát triển công nghệ, tạo ra sự đổi mới sáng tạo dựa trên yêu cầu giải quyết các thách thức phát triển mang tầm quốc gia (NDCs). 

- Lĩnh vực hỗ trợ, gồm: (1) Y - dược học cổ truyền; (2) Nông nghiệp - Thủy – hải sản; và (3) Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) như một công cụ cung cấp dịch vụ cho người thu nhập thấp.

- Thời gian thực hiện: tối đa là 24 tháng.

- Mức hỗ trợ cho một tiểu dự án: Cấp 100% tổng chi phí của tiểu dự án, tối đa $700.000 USD (chỉ để chi trả cho các chi phí tăng thêm do thực hiện dự án).

b) Nhóm C2-A&U: Là nhóm tiểu dự án Tiếp nhận và Nâng cấp các công nghệ sẵn có để tạo ra các giải pháp đổi mới sáng tạo thích hợp cho Việt Nam.

- Lĩnh vực hỗ trợ, gồm: (1) Y - dược học cổ truyền; (2) Nông nghiệp - Thủy - Hải sản; và (3) Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) như một công cụ cung cấp dịch vụ cho người thu nhập thấp.

- Thời gian thực hiện: tối đa là 18 tháng.

- Mức hỗ trợ cho một tiểu dự án: Tối đa 75% tổng chi phí của tiểu dự án (nhưng không quá $300.000 USD) để chi trả cho các chi phí hợp lệ theo quy định của Dự án.

c) Nhóm C3-Grassroots: Là loại tiểu dự án thúc đẩy đổi mới sáng tạo cá nhân hoặc nhóm cá nhân.

- Lĩnh vực hỗ trợ: Mở rộng cho tất cả các lĩnh vực công nghệ.

- Thời gian thực hiện: tối đa là 12 tháng.

- Mức hỗ trợ cho một tiểu dự án: Tối đa 75% tổng chi phí của tiểu dự án(nhưng không quá $30.000 USD)để chi trả cho các chi phí hợp lệ theo quy định của Dự án.

d) Nhóm C4-S&C: là nhóm tiểu dự án Mở rộng và Thương mại hóa các kết quả đổi mới sáng tạo.

- Lĩnh vực hỗ trợ, gồm: (1) Y - dược học cổ truyền; (2) Nông nghiệp - Thủy – hải sản; và (3) Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) như một công cụ cung cấp dịch vụ cho người thu nhập thấp.

- Thời gian thực hiện: tối đa là 24 tháng.

- Mức hỗ trợ cho một tiểu dự án: Tối đa 30% tổng chi phí của tiểu dự ánnhưng không quá $250.000 USD đối với các tiểu dự án mở rộng và thương mại hóa các công nghệ do Dự án VIIP tạo ra, hoặc $125.000 USD đối với các tiểu dự án mở rộng và thương mại hóa các công nghệ được tiếp nhận chuyển giao từ các nguồn khácđể chi trả cho các chi phí hợp lệ theo quy định của Dự án.

4. Hồ sơ đăng ký tiểu dự án

4.1. Hồ sơ đăng ký thực hiện tiểu dự án, gồm:

a) Đơn đăng ký tài trợ: Mẫu đăng ký

b) Thuyết minh tiểu dự án: Chuẩn bị theo mẫu qui định và bắt buộc phải có thêm bản dịch sang tiếng Anh.

c) Hồ sơ tư cách pháp nhân: 

- Đối với các tổ chức khoa học và công nghệ: Bản sao Quyết định thành lập và Điều lệ hoạt động của đơn vị.

- Đối với các doanh nghiệp: Bản sao Giấy phép thành lập doanh nghiệp và Giấy phép kinh doanh của đơn vị.

- Đối với cá nhân và nhóm cá nhân: Bản sao Chứng minh nhân dân.

d) Cam kết hợp tác của các đối tác cùng tham gia dự án (theo mẫu):

e) Tài liệu chứng minh năng lực của tổ chức đăng ký chủ trì và các đối tác tham gia (Nhân lực, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và tài chính).

f) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ trì và các thành viên tham gia chính (theo mẫu):

g) Cam kết bảo vệ môi trường (EPC) hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIA) hoặc Kế hoạch quản lý môi trường (EMP). Để xác định phải nộp loại tài liệu nào đề nghị tham khảo Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

h) Các tài liệu do Vietinbank và Vietcombank yêu cầu (áp dụng đối với hồ sơ đăng ký tiểu dự án nhóm C4-S&C): Đề nghị tham khảo Sổ tay tín dụng của các Ngân hàng nói trên đối với gói sản phẩm vay thứ cấp từ dự án VIIP.

4.2. Hồ sơ hợp lệ để được đưa ra xét chọn phải đáp ứng yêu cầu:

Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ được lập theo các mẫu biểu của Sổ tay hướng dẫn tài trợ tiểu dự án, được nộp đúng hạn và đáp ứng yêu cầu bắt buộc đối với chủ trì dự án (xem các điểm (a) thuộc Phụ lục 6 của Grant Manual tại Mục 5. dưới đây).

Trừ các văn bản chính thức được ban hành gốc bằng tiếng Việt, các tài liệu trong hồ sơ đăng ký tiểu dự án nhóm C1-NDC phải được chuẩn bị bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Tài liệu tiếng Anh của hồ sơ đăng ký tiểu dự án thuộc 3 nhóm còn lại sẽ được chuẩn bị một cách chọn lọc với các thông tin chính do Dự án qui định.

a) Đối với các tiểu dự án nhóm C1-NDC, C2-A&U và C3-Grassroots: Hồ sơ đăng ký tài trợ gồm 02 bộ hồ sơ gốc (tiếng Việt và tiếng Anh) và một bản bằng file điện tử (file scan định dạng PDF) qua email, chuyển trực tiếp hoặc qua Hệ thống quản lý trực tuyến của Dự án sau khi hệ thống đã được thiết lập và sẵn sang, được gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến một trong hai đơn vị là (1) Văn phòng của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hoặc (2) Ban quản lý dự án.

b) Đối với các tiểu dự án nhóm C4-S&C: 

- Hồ sơ đăng ký tài trợ: Thực hiện tương tự như các nhóm C1-NDC,C2-A&U và C3-Grassroots nói trên.

- Hồ sơ đăng ký vay vốn: Theo qui định của Vietinbank hoặc Vietcombank.

- Hồ sơ đăng ký (hồ sơ tài trợ + hồ sơ vay vốn) gồm 03 hồ sơ gốc và một bản bằng file điện tử (file scan định dạng PDF) qua email, chuyển trực tiếp hoặc qua Hệ thống quản lý trực tuyến của dự án sau khi hệ thống đã được thiết lập và sẵn sàng phục vụ, được gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới 1 trong 3 đơn vị NAFOSTED, PMU, Vietinbank/Vietcombank.

4.3. Chi tiết về hồ sơ đăng ký, các mẫu/biểu, nguyên tắc, tiêu chí đánh giá xét chọn và quy trình tổ chức thực hiện được nêu tại “Sổ tay hướng dẫn tài trợ các tiểu dự án – Grant Manual” do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia ban hành.

Các tổ chức khoa học công nghệ, các doanh nghiệp và các cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia thực hiện các nhóm tiểu dự án cần nghiên cứu kỹ các Quy định/hướng dẫn trong “Sổ tay hướng dẫn tài trợ các tiểu dự án – Grant Manual” được đăng tải trên webside của Dự án (www.viip.org.vn) hoặc webside của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (www.nafosted.gov.vn/viip) trước khi xây dựng đề cương nghiên cứu cũng như chuẩn bị các tài liệu/hồ sơ đăng ký các tiểu dự án.

5. Tiếp nhận hồ sơ 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 17:00 ngày 31/3/2015 hoặc đến thời điểm Dự án nhận đủ 100 hồ sơ, tùy theo điều kiện nào đến trước.
Hồ sơ nộp sau thời hạn này hoặc sau số thứ tự 100 sẽ được đưa vào đánh giá vào đợt tiếp theo, dự kiến mỗi năm sẽ có 3 đợt thông báo (4 tháng/lần). 

- Hồ sơ đăng ký tiểu dự án thuộc Hợp phần 1 (gồm nhóm C1- NDC, C2-A&U và C3-Grassroots): Gửi đến NAFOSTED hoặc PMU. 

- Hồ sơ đăng ký tiểu dự án thuộc Hợp phần 2 (nhóm C4): Gửi đến NAFOSTED, Vietinbank hoặc Vietcombank (tùy theo lựa chọn đã đề cập trong thuyết minh) hoặc PMU. 

Chủ nhiệm tiểu dự án phải chuẩn bị trước 02 bản phiếu khai hồ sơ (theo mẫu tại các phần (b) thuộc Phụ lục 6 của Grant Manual) để đối chiếu và giao nhận.

6. Địa chỉ nộp Hồ sơ

6.1. Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, 

Tel:: 04-39369503 Fax: 04-39367751 

Email: nafosted@most.gov.vn www.nafosted.gov.vn/viip

6.2. Ban Quản lý Dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tời người thu nhập thấp” – Cục Phát triển Doanh nghiệp

Phòng 501 Nhà G, Bộ KH-ĐT, số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Tel: 04-37379129/37379130 Fax: 04-37349755

Tổng đài tư vấn: 04 – 1081 

E-mail: viip.project@gmail.com; www.viip.org.vn;

6.3. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (hoặc các chi nhánh)

Số 198 Trần Quang Khải, Hà Nội 

Liên hệ Phòng vốn tín dụng quốc tế 

Tel: 04-39343137 Fax: 04-39393734; www.vietcombank.com.vn

6.4. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (hoặc các chi nhánh)

Địa chỉ: số 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Phòng Nguồn vốn tín dụng quốc tế

Tel: 04-39421030 Fax: 04-3942 1168, www.vietinbank.com.vn

7. Dự kiến mốc hoàn thiện xét duyệt, ký hợp đồng tài trợ cho các tiểu dự án: Ngày 15 tháng 7 năm 2015

8. Thời gian tổ chức hội nghị: “ Hướng dẫn xây dựng hồ sơ tiểu dự án”

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đào tạo, hướng dẫn xây dựng hồ sơ tiểu dự án để tham gia Hợp phần 1 và Hợp phần 2 dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp” (Vietnam Inclusive Innovation Project - VIIP), đăng ký theo thông tin sau:

8.1: Thông tin liên hệ: Tổ thực hiện dự án VIIP- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, 38 Trần Hưng Đạo, Hoàn kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.39369503

Email: nafosted@most.gov.vn; viip.nafosted@gmail.com 

8.2. Thời gian tổ chức Hội nghị:

- Tại Hà Nội: Từ 8h30 ngày 02/3/2015

- Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Từ 8h30 ngày 10/3/2015.

Các văn bản liên quan

9. Sổ tay hướng dẫn tài trợ các tiểu dự án – Grant Manual (www.viip.org.vn; www.nafosted.gov.vn/viip )

- Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và công nghệ về hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước (http://www.nafosted.gov.vn/vi/archives/view/442007TTLTBTC-BKHCN-3/)

- Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 04/10/2006 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và công nghệ về hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước (http://www.nafosted.gov.vn/vi/archives/view/932006TTLTBTC-BKHCN-16/)

- Thông tư liên tịch số 01/2010/TT-BTC ngày 6/1/2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước (http://www.nafosted.gov.vn/vi/archives/view/012010TT-BTC-12/)

- Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập(http://www.nafosted.gov.vn/vi/archives/view/972010TT-BTC-11/).

Tải tại đây: 
Thông báo và biểu mẫu

(Theo Nguồn tin http://www.nafosted.gov.vn/
 
Các tin khác
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 Đăng ký thành viên     Quên mật khẩu
Hổ trợ trực tuyến
Not image
Đình Thành
Tỷ giá vàng - ngoại tệ
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng SBJ - SJC
Liên lạc

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KH&CN TỈNH BÌNH dương

Địa chỉ: Số 28, Huỳnh Văn Nghệ, P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương

Email: thongtinkhcn@binhduong.gov.vn

MST: 3701480222

Điện thoại: +84-274-3856429

Website: http://ttthongtin.khcnbinhduong.gov.vn

Liên kết hữu ích

»Sở KH&CN Bình Dương
»Quỹ phát triển KH-CN Bình Dương
»Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN

Các liên kết khác

Thống kê truy cập

Đang online : 13
Tổng số truy cập : 400402

Sơ đồ website